Leer meer over digitale inclusie

Leer meer over digitale inclusie

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Wat betekent dit in ons dagelijks leven? Wat is digitale inclusie? Wat is de situatie in België?  

Inclusie binnen onze digitale maatschappij 

Hoe installeer ik itsme? Hoe maak ik online een doktersafspraak? Hoe regel ik de online schoolinschrijving van mijn kind?  We leven in een maatschappij waar de digitale en snelle technologische evoluties een invloed hebben op alle aspecten van ons leven. De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond welke mogelijkheden de digitale technologieën bieden. Zij heeft echter ook aan het licht gebracht dat niet iedereen meedoet en dat daardoor hun deelname aan de samenleving en hun toegang tot hun rechten worden beperkt. Wij moeten een situatie vermijden waarin de voordelen van de toenemende digitalisering van onze samenleving hoofdzakelijk zijn voorbehouden aan groepen die in sociaal, cultureel en economisch opzicht reeds bevoordeeld zijn, waardoor de kloof tussen de sociale groepen nog groter wordt. 

Met name mensen die in armoede leven, laaggeschoolden, ouderen, jongeren en gehandicapten zijn kwetsbare groepen die het meest te lijden hebben onder de digitale kloof. 

Maar liefst 8% van de gezinnen in België heeft thuis geen internetaansluiting. Maar digitale uitsluiting is meer dan een kloof tussen mensen met en zonder toegang tot digitale media en internet. Ook vaardigheden, motivatie, ondersteuning en je persoonlijke netwerk spelen een belangrijke rol bij digitale ongelijkheid. 46% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden, een percentage dat stijgt tot 63% bij mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau. Respectievelijk 54% en 67% voert geen administratieve verrichtingen online uit. 

Daarom moeten we nu actie ondernemen en samen werken voor meer e-inclusie. 

Ontdek hier onze oplossingen.