Privacy Notice & Cookie Policy

Deze website biedt informatie over DigitAll. In deze privacy kennisgeving wordt uiteengezet hoe wij de informatie die wij via deze website verzamelen, gebruiken en beschermen.
Als u vragen heeft over de manier waarop DigitAll uw gegevens verzamelt, kunt u contact met ons opnemen via info@digitall.be    

Introductie

Alle gegevens die via de website worden verzameld, inclusief Persoonsgegevens, worden uitsluitend gebruikt voor het onderhoud van de Website, de opvolging van een contact of de verzending van de nieuwsbrief. Eenmaal verzamelde Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor een ander onverenigbaar doel zonder uw toestemming. 

Wij nemen de bescherming van de privacy van gegevens zeer serieus. Alle Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt zoals in deze Privacyverklaring is uiteengezet. De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zal volledig worden nageleefd.

Lees deze Privacykennisgeving daarom grondig door. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Persoonlijke Gegevens zullen worden gebruikt, gelieve dan digitall.be niet te gebruiken of uw Persoonlijke Gegevens niet via digitall.be te verstrekken.

I.    Doel van gegevensverzameling


Het voornaamste doel van het verzamelen van Persoonsgegevens via digitall.be is het verzekeren van de opvolging van een contact. Daarnaast ontvangen personen die zich vrijwillig inschrijven op onze mailinglijst, regelmatig nieuws over DigitAll.

Afzonderlijk verzamelen wij gegevens (inclusief Persoonsgegevens) voor de beveiliging en het onderhoud van de website, maar wij gebruiken deze gegevens in de mate van het mogelijke in statistische vorm

II.    Welke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?


Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (d.w.z. een levend individu).  

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens via digitall.be 

1.    Uw Persoonsgegevens (op vrijwillige basis)
Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens zoals uw naam, voornaam, woonplaats, e-mailadres bedrijfsnaam 
    
2. Browsing Informatie
Wij verzamelen daarnaast beperkte Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Website, zoals IP-adres, browsertype, OS, websites die u voor en na de Website bezoekt.

III.    Op welke rechtsgrond(en) baseren wij ons?


Wanneer Persoonsgegevens door u worden verstrekt via de Website als onderdeel van de registratie voor onze nieuwsbrief, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen. Wij wijzen u erop dat u uw toestemming voor ons gebruik van Persoonsgegevens te allen tijde kunt intrekken of herroepen. U hebt altijd de keuze om al dan niet Persoonsgegevens te verstrekken als onderdeel van het registratieproces en u bent niet verplicht om u te registreren. 

Het gebruik van de Persoonsgegevens is ook noodzakelijk om de opvolging van een contactverzoek te verzekeren. 

IV.    Met wie delen wij Persoonsgegevens?


Wij zullen uw Persoonsgegevens onder geen enkele omstandigheid aan iemand anders bekendmaken, behalve zoals anders vermeld in deze Privacykennisgeving, aan rechtsopvolgers van ons bedrijf, om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of wanneer de wet dit vereist.  

V.    Wie verwerkt de Persoonsgegevens?


Wij hebben verwerkers in dienst genomen die helpen bij de gegevensverwerking. Dit zijn : Nova Reperta NV, Cantersteen 47 1000 Brussel

Elke verwerking van de Persoonsgegevens door deze partijen gebeurt in overeenstemming met onze instructies.  

Indien de diensten van derden voor het technisch onderhoud, de administratie of de verwerking van gegevens vereist zijn, zullen de Persoonsgegevens door deze partijen slechts in zoverre worden geraadpleegd als nodig is voor een vlotte en veilige technische verwerking van de contactinformatie en de nieuwsbriefdatabank en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, onder meer met betrekking tot de vertrouwelijkheid, privacy en beveiliging van gegevens.

VI.    Bekijken, bewerken, bijwerken of verwijderen van uw persoonsgegevens:


Neem contact op met info@digitall.be als u Persoonsgegevens wilt inzien die over u in onze administratie zijn opgeslagen. Wij zullen uw wettelijk recht om uw Persoonsgegevens in te zien eerbiedigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Als u denkt dat de Persoonsgegevens die via de website zijn verzameld onjuist, verwarrend of onvolledig zijn, neem dan contact op met info@digitall.be. U kunt ons ook vragen om uw Persoonsgegevens te wissen, te beperken of over te dragen en u kunt ons laten weten als u bezwaar hebt tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zullen door ons worden opgeslagen in overeenstemming met onze toepasselijke vereisten voor gegevensbewaring en ons bedrijfsbeleid. 

VII.    Gegevensbeveiliging


Wij gebruiken diverse methoden, zoals firewalls, inbraakdetectiesoftware en handmatige beveiligingsprocedures, om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of beschadiging en om de nauwkeurigheid en veiligheid van Persoonsgegevens te helpen beschermen en ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik te voorkomen. Indien u denkt dat de website of de nieuwsbriefdatabase of Persoonsgegevens niet veilig zijn of dat er ongeoorloofde toegang is geweest tot uw Persoonsgegevens, neem dan onmiddellijk contact op met info@digitall.be. 

VIII.    Vertrouwelijkheid


Wij behandelen Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.  

IX.    Overdracht van gegevens


Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, waar niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming geldt als in de EU. Wij zorgen er echter voor dat alle gegevensoverdrachten voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld in het kader van intercompany-overeenkomsten met passende contractuele bescherming). Indien u meer wilt weten over de wijze waarop gegevens worden beschermd of een kopie van de contractuele bescherming wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met info@digitall.be

X.    Gebruik van cookies of andere traceertechnologie  


Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest cookies te aanvaarden (zie hieronder), wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat hij u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webtoepassingen in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en afkeren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpagina verkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen na te gaan welke pagina's u nuttig vindt en welke niet.  

Wij gebruiken reclamecookies om de kwalificatie van ons reclamepubliek te optimaliseren en eventueel voor retargetingdoeleinden. Wij delen deze informatie met de meest gebruikte netwerken zoals Facebook of Google. 

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd als u daar de voorkeur aan geeft. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal gebruik maken van de website. U hebt ook de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren door de cookie banner instellingen te gebruiken.

XI.    Kennisgeving van wijzigingen


Indien wij deze Privacykennisgeving wensen te wijzigen, zullen wij, indien u reeds Persoonsgegevens hebt verstrekt via digitall.be, contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van de nieuwe Privacykennisgeving en, in sommige omstandigheden, zullen wij uw toestemming voor de wijzigingen moeten verkrijgen. In andere omstandigheden zullen dergelijke wijzigingen aan deze Privacykennisgeving onmiddellijk op deze pagina worden meegedeeld en dient u deze pagina opnieuw te raadplegen om na te gaan of er wijzigingen zijn. Verder gebruik van digitall.be na een wijziging in de Privacykennisgeving betekent dat u het gebruik van Persoonsgegevens in overeenstemming met de gewijzigde Privacykennisgeving erkent en aanvaardt. 

Indien u deze tekst wenst te bewaren, dient u de volledige verklaring te markeren (bv. met uw muis) en te kopiëren-plakken door op ctrl-c te drukken.

XII.    Verdere informatie


Voor meer informatie over DigitAll kunt u terecht op onze website digitall.be 

Indien u van mening bent dat wij deze Privacykennisgeving niet naleven of indien u vragen heeft in verband met deze Privacykennisgeving, kunt u contact opnemen met info@digitall.be. U kunt ook een formele klacht indienen bij uw bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. 

Bijgewerkt: Juni 2022