Someone starting the assessment

Wat is de Digital Inclusion by Design Index?

Wat is de Digital Inclusion by Design Index?

De Digital Inclusion by Design Index toont u hoe toegankelijk uw digitaal product is. De index geeft u tips en feedback om drempels voor gebruikers te verlagen. Hij is nuttig voor alle mensen die bij dit proces betrokken zijn, zoals marketeers, productontwerpers en webdesigners.

 

Een nieuwe bevraging starten

De tool

De Digital Inclusion by Design Index onderzoekt hoe toegankelijk uw digitale dienst, website, app of andere tool is. Met een vragenlijst overloopt u de zeven criteria voor toegankelijkheid. Op het einde krijgt u een rapport. Dat geeft weer welke delen al goed zijn, en welke nog niet. En u krijgt tips. Wat kan beter? Welke drempels kan u nog verlagen? Waarmee kan u stress voorkomen bij de gebruikers van uw digitale product?

DigitAll | Index

 

Start de vragenlijst

Druk op onderstaande knop om te starten.

Een nieuwe bevraging starten

 

 

De 7 criteria

DigitAll | 7 criterias of the Digital Inclusion by Design Index

 

  • Digitale veiligheid, data en privacy

Het is belangrijk om gegevens goed te beveiligen. Maar ook om de gebruikers begrijpelijke info te geven over de privacy wanneer ze uw digitale product gebruiken. Mensen die wantrouwig zijn tegenover digitale producten maken er immers minder snel gebruik van. En dan lopen ze het risico op digitale uitsluiting.

 

  • Toegankelijkheid

Een website moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Voldoet uw product aan de technische standaarden voor een toegankelijk product? Bijvoorbeeld: Is uw website toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking? Is uw website leesbaar voor apparaten die gedrukte tekst voorlezen aan slechtzienden?

 

  • Interoperabiliteit en compatibiliteit

Digitale inclusie houdt in dat al uw diensten bereikbaar zijn, zowel de digitale als de fysieke. Klanten moeten dus altijd en overal dezelfde dienstverlening krijgen: op uw website, via de chatfunctie of bij de online helpdesk. Zelfs met een oude mobiele telefoon of een trage computer. Ook bij uw fysiek loket moeten ze terecht kunnen.

 

  • Inspraak van de gebruikers

Betrek uw doelgroep van begin tot het einde: vanaf de ontwikkeling van uw website tot aan het einde ervan. Bevraag gebruikers die uitgesloten kunnen worden: wat maakt uw digitaal product beter toegankelijk voor hen? Vraag feedback en test of uw website of app voldoet aan hun vraag.

 

  • Duidelijke taal

Digitale producten en diensten moeten voor iedereen begrijpelijk zijn en dus in duidelijke taal. Gebruikt u gewone woorden? Legt u moeilijke dingen uit? Zijn uw berichten duidelijk en ter zake?

 

  • Transparantie

Transparantie wil zeggen dat u laat zien dat u digitale inclusie belangrijk vindt. Bijvoorbeeld door opleidingen over e-inclusie voor uw team te organiseren, of door uw kennis over toegankelijkheid te delen. Maar ook door beslissingen te nemen en inspanningen te doen om uw product toegankelijk te maken.

 

  • User Journey

Een ‘user journey’ loodst uw gebruikers door uw digitale dienst. Hoe navigeren ze het kortst en het makkelijkst door de pagina of app? En hoe begeleidt u hen in dat proces? Met een goede user journey maakt u uw digitale producten en diensten bruikbaar voor iedereen.

 

Een nieuwe bevraging starten

 

 

Waarom is een Digital Inclusion by Design Index nodig?

Er zijn op dit ogenblik onvoldoende meetinstrumenten of globale richtlijnen voor digitale inclusie die rekening houden met de behoeften van kwetsbare gebruikers, en dit reeds vanaf de ontwerpfase van digitale processen en tools. Deze test gebruiken bij de ontwikkeling van uw digitale producten en diensten is voor iedereen een win-win. U vindt makkelijker aansluiting bij uw doelgroep en uw doelgroep vindt makkelijker de weg naar u.  

Een nieuwe bevraging starten

 

 

Peer-to-peercoaching

We willen de index in de komende maanden ook nog koppelen aan peer-to-peercoaching en op termijn zullen we ook een jaarlijkse award uitreiken die best practices beloont.

Contacteer ons

 

 

Volgende

In de toekomst wordt de index een platform voor leden om informatie te verzamelen, van elkaar te leren en om goede praktijken te delen met partners. DigitAll ontwierp deze index.

 

 

Met de steun van

De "Digital Inclusion by Design Index" is ontwikkeld met steun van

DigitAll | Organizations supporting the Digital Inclusion by Design Index