Kom meer over ons te weten

Kom meer over ons te weten

DigitAll is een coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België. Ontdek wie we zijn en maak kennis met onze initiatieven voor meer digitale inclusie.

Door digitale uitsluiting  

wankelen  

de mensenrechten. 

Een van de belangrijkste mijlpalen van DigitAll 2022 was de lancering van een bewustmakingscampagne over digitale uitsluiting. De campagne, die half juni van start is gegaan, belicht een weinig bekend aspect van het probleem, namelijk dat veel meer van ons te maken hebben met digitale uitsluiting dan we beseffen. De campagne focuste op de gevolgen die digitale uitsluiting kan hebben voor onze mensenrechten. Deze relevante boodschap werd via een krachtige campagne verspreid op de nationale televisie, radio, sociale media, online media …

De campagne vestigt de aandacht op onze mensenrechten, die we sinds mensenheugenis hebben verworven en die nu door digitale uitsluiting worden bedreigd. Want zo goed als alles wat we vandaag doen, is digitaal. En wanneer we niet over de juiste technologie of nodige vaardigheden beschikken, dreigen onze meest elementaire rechten verloren te gaan. Zoals ons recht op huisvesting, op onderwijs, op werk, op privacy, en vele andere... 

Een campagne die ons ook vertelt dat 46% van de Belgen op de een of andere manier met digitale uitsluiting te maken heeft. Degenen die moeite hebben om websites te gebruiken, apps te downloaden, zich online te identificeren, met netwerken te verbinden ... Alsook jongeren - digital natives - die zich thuis voelen op sociale netwerken maar problemen ondervinden bij bv. het invullen van een belastingformulier. 

De campagne richt zich op vier onderwerpen en vier mensen wiens leven en rechten rechtstreeks zijn beïnvloed door digitale technologie. Ze stemden toe om te getuigen en hun verhalen te delen: 

  • Chantal, die haar recht op gezondheid ziet aangetast door de moeilijkheden die zij ondervindt bij het gebruik van digitale hulpmiddelen om een doktersafspraak te maken, haar resultaten te verkrijgen of met haar ziekenfonds te communiceren. 
  • Sura, van wie onschuldige foto's van zichzelf van haar sociale media profiel zijn gestolen en zonder haar medeweten op andere sites zijn gebruikt. 
  • Yusrah, die lange tijd heeft moeten vechten voor haar recht op onderwijs. Omdat zij geen computer had, moest zij haar huiswerk en schoolopdrachten op haar GSM maken. Een bijzonder moeilijke taak voor haar eindwerk, een dossier van 80 bladzijden! 
  • Stijn, die niet over de vaardigheden beschikte om online te solliciteren, noch over voldoende kennis van de programma's die de job vereiste, en zo rechtstreeks werd getroffen in zijn recht op werk.  

Visueel maakt de campagne gebruik van eenvoudige en sterke symboliek om uit te drukken welke rechten wankelen: de bureaustoel van Stijn helt vervaarlijk over, de medische stoel van Chantal wankelt, net als de schoolbank van Yusra of het bed van Sura. Een zeer letterlijke maar duidelijke visualisering van de impact van uitsluiting op ons dagelijks leven. 

De campagne zorgt niet alleen voor bewustmaking, maar geeft ook oplossingen mee om digitale uitsluiting tegen te gaan. Of je nu een individu, organisatie of publieke instelling bent, elke doelgroep proberen we de weg te wijzen. Nuttige adressen & organisaties zijn te vinden op de website en worden ook via folders in de postkantoren verspreid. 

De campagne werd gelanceerd op 16 juni via een spectaculair evenement in het park van Thurn & Taxis, aan de voet van de Obelisk van de Mensenrechten. Naast deze zuil, opgebouwd uit 30 gekleurde marmeren blokken waarin de mensenrechten gegraveerd zijn, werd een digitale versie van deze zuil geplaatst, maar dan in een digitale versie en ondersteboven, om het wankele evenwicht aan te tonen. Een zeer duidelijke symboliek. De pers was uitgenodigd voor de lancering, die ook werd bijgewoond en gesteund door Petra de Sutter, vice-eerste minister van België.

Deze campagne werd mogelijk gemaakt dankzij akkanto, BNP Paribas Fortis, Bpost, Clicktrust, Kabinet De Sutter, De Lijn, Dilaco, Enabel, Finn, IBM, Mediawijs, Microsoft, Proximus, Publicis Groupe Belgium, VRT, VUB. 

Chantal, die digitaal is buitengesloten, heeft grote moeilijkheden gehad om haar recht op gezondheid te behouden. 

Stijn zag zijn recht op werk aangetast door digitale uitsluiting. 

Sura's recht op privacy is ernstig aangetast door de verduistering van onschuldige foto's. 

Yousra heeft jaren moeten vechten om haar recht op onderwijs te behouden.