Kom meer over ons te weten 

Kom meer over ons te weten 

DigitAll is een coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België. Ontdek wie we zijn en maak kennis met onze initiatieven voor meer digitale inclusie.

Het Digitale Inclusie Charter

DigitAll neemt actie voor meer digitale inclusie. Het Digitale Inclusie Charter vraagt van de ondertekenaars een expliciet engagement om actie te ondernemen en bewustzijn te creëren. De verschillende regeringen van ons land ondertekenden samen met 30 bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties het charter op 29 september 2021. 

De 9 engagementen om de digitale kloof te dichten

 1. Best practices delen om meer digitale inclusie in kaart te brengen en te delen.
 2. Onderzoeken wat digitale inclusie in de weg staat en hiervoor gemeenschappelijke acties uitwerken.
 3. De top van de eigen organisatie aanmoedigen om dit engagement aan te gaan en mee te sturen.
 4. Digitale inclusie verbeteren in de eigen organisatie door interne opleidingen te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.
 5. Digitale inclusie buiten de eigen organisatie promoten om het aantal ondertekenaars van dit charter en de impact ervan te vergroten.
 6. Campagnes steunen die van digitale inclusie een prioriteit willen maken, omdat het grote publiek nog te weinig kennis heeft van de digitale kloof.
 7. Binnen de eigen organisatie een procedure invoeren om te beoordelen in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.
 8. Acties opzetten om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen mogelijk misbruik.
 9. De toepassing van dit charter opvolgen en na 3 jaar samen met alle ondertekenaars evalueren om mogelijke vervolgstappen uit te werken.

Deze ondernemingen ondertekenden het charter:

Ministers
 • Bernard Clerfayt - Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn, Gewestelijke Informatica en Administratieve Vereenvoudiging
 • Petra De Sutter - Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
 • Elio Di Rupo - Minister-president van Wallonië
 • Jan Jambon - Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
 • Pierre-Yves Jeholet - Minister-president van de Federatie Wallonië Brussel
 • Isabelle Weykmans - Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media van de Duitstalige Gemeenschap
Ondernemingen
 • Accenture Belgium & Luxembourg - Kristof Lambert
 • Actiris - Caroline Mancel
 • Agentschap Binnenlands Bestuur - Jeroen Windey
 • Agentschap Integratie & Inburgering - Sara Leunis
 • Agoria - Jeroen Franssen
 • Algorila - Pascal Rousset
 • AlphaCredit - Philippe Bézieau
 • Anysurfer - Bart Simons
 • AquaFlanders - Brecht Vermeulen
 • Armen TeKort - Mathias Crab
 • Arval Belgium - Tony Peetermans
 • aSmartWorld - Geoffroy Van Humbeeck
 • BeCode - Ivan Keuller
 • Beego - Frederick Scraeyen
 • Belgian Mobile ID - itsme - Stephanie De Bruyne
 • Bibliothèques Sans Frontières Belgique - Bibliotheken Zonder Grenzen België - Dimitri Verboomen
 • BNP Paribas Fortis - Max Jadot
 • Bpost - Dirk Tirez
 • Campfire AI - Alexis Safarikas
 • Campus 19 - Stephan Salberter
 • Capgemini Belgium - Annlore Defossez
 • C.I.R.B. - C.I.B.G. - Marc Van den Bossche
 • Child Focus - Heidi De Pauw
 • Circular.Brussels - Dennis Adriaenssens
 • Close The Gap - Didier Appels
 • Co.Station België - Beatrice De Mahieu
 • Craftzing - Roeland Tegenbos
 • CTG Circular - Didier Appels
 • Cyber Security Coalition - Fabrice Clément
 • De Lijn - Ann Schoubs
 • De Watergroep - Hans Goossens
 • Delhaize - Alexandros Boussis
 • DiAX - Jan De Smedt
 • Digitaal Vlaanderen - Barbara van Den Houtte
 • Digital Champion Belgium - Saskia Van Uffelen
 • Digital Comfort Factory - Hans Demeyer
 • DigitalForYouth.be - Philip Du Bois
 • Dilaco - Jeff de Kleijn
 • District09 - Sara Van Damme
 • d-teach - Lieselot Declercq
 • DNS België - Philip Du Bois
 • Easy Boomers - Claudia Le Clef
 • Eleven Ways - Roel Van Gils
 • Emino VZW - Maxim Nuyens
 • Enabel - Jean Van Wetter
 • Erasmushogeschool Brussel - Jurgen Dedeckere en Gerlinde De Clercq
 • Farys - Ine Godefroid
 • Febelfin - Wien De Geyter
 • FeWeb - Patrick Marck
 • FOD Beleid en Ondersteuning - Nico Waeyaert
 • FOD Economie - Séverine Waterbley
 • FOD Financiën - Hans D'hondt
 • Forem - Yves Magnan
 • Hobo - Daan Vinck
 • IBM - Petra Florizoone
 • iDrops - Brecht Van den Begin
 • In The Pocket - Jeroen Lemaire
 • ING - Laurent Winnock
 • Interface3.Namur - Christine Dereymaeker
 • iTESE bv - Hans De Four
 • Kenniscentrum Data & Maatschappij - Willemien Laenens
 • Le monde des possibles - Didier Van der Meeren
 • LINC vzw - Dieter Wijffels
 • Link in de Kabel - David Loyen
 • Maks - Veronique De Leener
 • Microsoft Belgium and Luxembourg - Didier Ongena
 • microStart - Boglárka Csatlos
 • Molengeek - Ibrahim Ouassari
 • Namahn - Joannes Vandermeulen
 • Nickel Belgium – Emmanuel Legras
 • NMBS - Sophie Dutordoir
 • Nova Reperta - Béatrice de Mahieu
 • Out of Use - Yannick Adriaenssens
 • Orange Belgium - Xavier Pichon en Isabelle Vanden Eede
 • Pidpa - Eddy Troosters
 • POD Maatschappelijke Integratie - Alexandre Lesiw
 • Proximus - Guillaume Boutin
 • Publicis Groupe Belgium - Eva Devos en Karel Vinck
 • Roche Pharmaceuticals - Marie-José Borst
 • Securex - Filip Baptist
 • Signpost - Arne Vandendriessche
 • Smartschool - Jan Schuer
 • Sociale Innovatie Fabriek – Ali Chari
 • SOCIALWare - Antonio Tiani
 • SPW - David Wattecamps
 • Stad Antwerpen - Erica Caluwaerts
 • Stad Brussel - Fabian Maingain
 • Stad Charleroi - Eric Goffart
 • Stad Genk - Wim Dries en Sara Roncada
 • Stad Oostende - Vicky Pettens
 • Statik - Pieter Jelle De Brue
 • Technobel - Hervé Docq
 • TEO - Bien Vanderstappen
 • The Digital Collective - Léa Ichikawa
 • The Shift - Eglantine Eeckhout
 • Unizo - Danny Van Assche
 • Uqalify - Thierry Lescrauwaet
 • UWE - Agnès Flémal
 • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) - Pieter Timmermans
 • VRT - Frederik Delaplace
 • VUB - Ilse Mariën
 • VVSG - Kris Snijkers
 • WEB-BLENDERS - Bart Wuyts
 • WeTechCare - Jean Deydie
 • Womenpreneur - Sana Afouaiz

Wees de volgende om ons charter te tekenen

Wilt u ook het Digitale Inclusie Charter ondertekenen of wenst u meer informatie? Vul hieronder uw gegevens in, wij contacteren u.