Kom meer over ons te weten 

Kom meer over ons te weten 

DigitAll is een coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België. Ontdek wie we zijn en maak kennis met onze initiatieven voor meer digitale inclusie.

Het Digitale Inclusie Charter

DigitAll neemt actie voor meer digitale inclusie. Het Digitale Inclusie Charter vraagt van de ondertekenaars een expliciet engagement om actie te ondernemen en bewustzijn te creëren. De verschillende regeringen van ons land ondertekenden samen met 30 bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties het charter op 29 september 2021. 

De 9 engagementen om de digitale kloof te dichten

 1. Best practices delen om meer digitale inclusie in kaart te brengen en te delen.
 2. Onderzoeken wat digitale inclusie in de weg staat en hiervoor gemeenschappelijke acties uitwerken.
 3. De top van de eigen organisatie aanmoedigen om dit engagement aan te gaan en mee te sturen.
 4. Digitale inclusie verbeteren in de eigen organisatie door interne opleidingen te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.
 5. Digitale inclusie buiten de eigen organisatie promoten om het aantal ondertekenaars van dit charter en de impact ervan te vergroten.
 6. Campagnes steunen die van digitale inclusie een prioriteit willen maken, omdat het grote publiek nog te weinig kennis heeft van de digitale kloof.
 7. Binnen de eigen organisatie een procedure invoeren om te beoordelen in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.
 8. Acties opzetten om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen mogelijk misbruik.
 9. De toepassing van dit charter opvolgen en na 3 jaar samen met alle ondertekenaars evalueren om mogelijke vervolgstappen uit te werken.

Deze ondernemingen ondertekenden het charter:

Ministers
 • Bernard Clerfayt - Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn, Gewestelijke Informatica en Administratieve Vereenvoudiging
 • Petra De Sutter - Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
 • Elio Di Rupo - Minister-president van Wallonië
 • Jan Jambon - Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
 • Pierre-Yves Jeholet - Minister-president van de Federatie Wallonië Brussel
 • Isabelle Weykmans - Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media van de Duitstalige Gemeenschap
Ondernemingen
 • Accenture Belgium & Luxembourg - Kristof Lambert
 • Actiris - Caroline Mancel
 • Agoria - Jeroen Franssen
 • AlphaCredit - Philippe Bézieau
 • Anysurfer - Bart Simons
 • Arval Belgium - Tony Peetermans
 • aSmartWorld - Geoffroy Van Humbeeck
 • BeCode - Ivan Keuller
 • Beego - Frederick Scraeyen
 • Belgian Mobile ID - itsme - Stephanie De Bruyne
 • Bibliothèques Sans Frontières Belgique - Bibliotheken Zonder Grenzen België - Dimitri Verboomen
 • BNP Paribas Fortis - Max Jadot
 • Bpost - Dirk Tirez
 • C.I.R.B. - C.I.B.G. - Marc Van den Bossche
 • Child Focus - Heidi De Pauw
 • Circular.Brussels - Dennis Adriaenssens
 • Close The Gap - Didier Appels
 • Co.Station België - Beatrice De Mahieu
 • CTG Circular - Didier Appels
 • Cyber Security Coalition - Fabrice Clément
 • De Lijn - Ann Schoubs
 • De Watergroep - Hans Goossens
 • Delhaize - Alexandros Boussis
 • DiAX - Jan De Smedt
 • Digitaal Vlaanderen - Barbara van Den Houtte
 • Digital Champion Belgium - Saskia Van Uffelen
 • DigitalForYouth.be - Philip Du Bois
 • Dilaco - Jeff de Kleijn
 • District09 - Sara Van Damme
 • DNS België - Philip Du Bois
 • Eleven Ways - Roel Van Gils
 • Enabel - Jean Van Wetter
 • Erasmushogeschool Brussel - Jurgen Dedeckere en Gerlinde De Clercq
 • Febelfin - Wien De Geyter
 • FOD Beleid en Ondersteuning - Nico Waeyaert
 • FOD Economie - Séverine Waterbley
 • FOD Financiën - Hans D'hondt
 • Forem - Yves Magnan
 • Hobo - Daan Vinck
 • IBM - Petra Florizoone
 • iDrops - Brecht Van den Begin
 • In The Pocket - Jeroen Lemaire
 • ING - Laurent Winnock
 • Interface3.Namur - Christine Dereymaeker
 • iTESE bv - Hans De Four
 • Le monde des possibles - Didier Van der Meeren
 • LINC vzw - Dieter Wijffels
 • Link in de Kabel - David Loyen
 • Maks - Veronique De Leener
 • Microsoft Belgium and Luxembourg - Didier Ongena
 • Molengeek - Ibrahim Ouassari
 • Namahn - Joannes Vandermeulen
 • NMBS - Sophie Dutordoir
 • Nova Reperta - Béatrice de Mahieu
 • Out of Use - Yannick Adriaenssens
 • Pidpa - Eddy Troosters
 • POD Maatschappelijke Integratie - Alexandre Lesiw
 • Proximus - Guillaume Boutin
 • Publicis Groupe Belgium - Eva Devos en Karel Vinck
 • Roche Pharmaceuticals - Marie-José Borst
 • School 19 - Stephan Salberter
 • Signpost - Arne Vandendriessche
 • Smartschool - Jan Schuer
 • SPW - David Wattecamps
 • Technobel - Hervé Docq
 • The Shift - Eglantine Eeckhout
 • Unizo - Danny Van Assche
 • Uqalify - Thierry Lescrauwaet
 • UWE - Agnès Flémal
 • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) - Pieter Timmermans
 • VRT - Frederik Delaplace
 • VUB - Ilse Mariën
 • VVSG - Kris Snijkers
 • WEB-BLENDERS - Bart Wuyts
 • WeTechCare - Jean Deydie
 • Womenpreneur - Sana Afouaiz

Wees de volgende om ons charter te tekenen

Wilt u ook het Digitale Inclusie Charter ondertekenen of wenst u meer informatie? Vul hieronder uw gegevens in, wij contacteren u.