example about digitall

Kom meer over ons te weten 

Kom meer over ons te weten 

DigitAll is een coalitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties die samen werken aan meer digitale inclusie in België. Ontdek wie we zijn en maak kennis met onze initiatieven voor meer digitale inclusie.

Test: hoe inclusief zijn uw digitale tools? 

Is uw digitale dienstverlening voldoende inclusief? De Digital Inclusion by Design Index is een handige tool om digitale stress bij de eindgebruiker van uw digitale producten zoals websites, apps en tools te helpen voorkomen. Met deze zelftest checkt u uw product op 7 criteria, waaronder taalgebruik, toegankelijkheid en gebruikersbetrokkenheid en ontvangt u tips voor verbetering. Gebruiksvriendelijke digitale applicaties zullen zorgen voor minder digitale stress bij de eindgebruiker en zo het risico op uitval en afhaken verminderen. 

Waarom is een Digital Inclusion by Design Index nodig? 

Er zijn op dit ogenblik onvoldoende meetinstrumenten of globale richtlijnen voor digitale inclusie die rekening houden met de behoeften van kwetsbare gebruikers, en dit reeds vanaf de ontwerpfase van digitale processen en tools. Deze test gebruiken bij de ontwikkeling van uw digitale producten is voor iedereen een win-win. U vindt makkelijker aansluiting bij uw doelgroep, uw doelgroep vindt makkelijker de weg naar u.

Peer-to-peercoaching 

We willen de index in de komende maanden ook nog koppelen aan peer-to-peercoaching en op termijn ook aan een jaarlijkse award die best practices beloont en de bekendheid van de index vergroot.  

De index is momenteel in testfase en zal in het laatste kwartaal van 2022 uitgerold worden. Indien u interesse hebt om deze te testen, kunt u ons hier contacteren.